چاپ مقاله شرکت تبریز هادی در فصلنامه سیم و کابل


  تاریخ انتشار: 2020-06-15 09:29:33         نویسنده: ترجمه : سيدمحمد سيدقياسي(کارشناس برق)، سهیلا داوری(دکتری شیمی)       موضوع: چاپ مقاله شرکت تبریز هادی...
چکیده اخبار:مقاله "تکنولوژی کوانتک" که توسط کارشناسان شرکت تبریز هادی ترجمه گردیده است، در هفتاد و هشتمین فصلنامه سیم و کابل چاپ و منتشر گردید.

متن اخبار:

مقاله "تکنولوژی کوانتک" که توسط کارشناسان شرکت تبریز هادی ترجمه گردیده است، توسط گروه سردبیری فصلنامه فوق انتخاب و در هفتاد و هشتمین فصلنامه سیم و کابل چاپ و منتشر گردید. 

فصلنامه سیم و کابل پس از چاپ، از طریق انجمن صنفی سیم و کابل در بین موسسات و شرکتهای مربوط به صنایع مختلف، بویژه صنعت برق و تولیدکنندگان سیم و کابل کشور توزیع می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تبریز هادی می باشد.