مزایای استفاده از کابلهای برق با عایق XLPE


  تاریخ انتشار: 2021-04-12 09:28:20         نویسنده: سیدمحمد سیدقیاسی       موضوع: مزایای استفاده از کابلهای...
چکیده اخبار:- انرژی رسانی بیشتر با افزایش جریان نامی - امکان کابل کشی در کانالها و مسیر های تنگ و باریک، بدلیل کاهش قطر و شعاع خمش - تسهیل در حمل و نقل و کابل کشی آسان، ناشی از کاهش وزن کابل ها - مقاومت بیشتر در شرایط وقوع اتصال کوتاه - عدم تخریب کابل در هنگام تاخیر در عملکرد فیوزها و سیستمهای حفاظتی - ایجاد مزیت مکانیکی، در اثر افزایش استحکام کششی عایق

متن اخبار:

مزایای استفاده از کابلهای برق با عایق XLPE
- انرژی رسانی بیشتر با افزایش جریان نامی
- امکان کابل کشی در کانالها و مسیر های تنگ و باریک، بدلیل کاهش قطر و شعاع خمش
- تسهیل در حمل و نقل و کابل کشی آسان، ناشی از کاهش وزن کابل ها
- مقاومت بیشتر در شرایط وقوع اتصال کوتاه
- عدم تخریب کابل در هنگام تاخیر در عملکرد فیوزها و سیستمهای حفاظتی
- ایجاد مزیت مکانیکی، در اثر افزایش استحکام کششی عایق

میزان بهبود جریان نامی و مشخصات ظاهری کابل
افزایش جریان نامی8 % +
کاهش قطر و شعاع خمش7 % -
کاهش وزن13 % -

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تبریز هادی می باشد.