مقاله شیمی زمین و شیمی محیط زیست


  تاریخ انتشار: 2021-03-15 10:08:57         نویسنده: سهیلا داوری - حسام صراف فرد       موضوع: مقاله شیمی زمین و شیمی محیط...
چکیده اخبار:مقاله ارائه شده توسط کارشناسان شرکت تبریز هادی با عنوان شیمی زمین و شیمی محیط زیست، در سومین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی پذیرفته شد.

متن اخبار:

مقاله ای تحت عنوان شیمی زمین و شیمی محیط زیست، در سومین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی، توسط کارشناسان شرکت تبریز هادی ارائه و پذیرفته شد. این همایش در 24 دی ماه 1399 در کرمان برگزار شده است. 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تبریز هادی می باشد.