مصاحبه نصر نیوز با مدیر عامل و مدیر کنترل و تضمین کیفیت شرکت تبریز هادی


  تاریخ انتشار: 2021-01-23 12:32:27         نویسنده: نصر نیوز       موضوع: مصاحبه نصر نیوز با مدیر...
چکیده اخبار:نصر نیوز به مناسبت انتخاب شرکت سیم و کابل تبریز هادی به عنوان واحد نمونه استانی استاندارد در سال 98 ، مصاحبه ای با مدیر عامل و مدیر کنترل و تضمین کیفیت این شرکت برگزار نمود.

متن اخبار:

به مناسبت انتخاب شرکت سیم و کابل تبریز هادی به عنوان واحد نمونه استانی استاندارد در سال 98 ، نصر نیوز با مدیر عامل و مدیر کنترل و تضمین کیفیت این شرکت مصاحبه ای ترتیب داده است. در این مصاحبه مدیر عامل شرکت سیم و کابل تبریز هادی در خصوص فعالیتهای اخیر شرکت و اهمیت تولید داخلی، سخنانی ایراد نمودند. در ادامه مصاحبه مدیر کنترل و تضمین کیفیت شرکت تبریز هادی به مشارکت کارشناسان این شرکت در تدوین استانداردهای ملی اشاره داشتند. 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تبریز هادی می باشد.