انتخاب شرکت سیم و کابل تبریز هادی بعنوان واحد نمونه استاندارد


  تاریخ انتشار: 2020-10-14 09:19:11         نویسنده: کنترل کیفیت       موضوع: انتخاب شرکت سیم و کابل...
چکیده اخبار:شرکت سیم و کابل تبریز هادی، امسال نیز همانند سال های گذشته، بعنوان واحد نمونه سازمان استاندارد استان آذربایجان شرقی برگزیده شد.

متن اخبار:

شرکت سیم و کابل تبریز هادی، امسال بعنوان واحد نمونه سازمان استاندارد استان آذربایجان شرقی برگزیده شد. این شرکت یطور متوالی در سال های پیشین بعنوان واحد نمونه سازمان استاندارد در استان انتخاب و معرفی شده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تبریز هادی می باشد.