مصاحبه نشریه آذر تریبون از موسسه استاندارد با مدیر عامل شرکت سیم و کابل تبریز هادی


  تاریخ انتشار: 2020-10-10 10:00:51         نویسنده: نشریه آذر تریبون        موضوع:  مصاحبه نشریه آذر تریبون از...
چکیده اخبار:در این مصاحبه اهم سخنان مدیر عامل محترم شرکت حول مواردی چون، اقدام به تولید محصولات تخصصی، حمایت های مدیریت شرکت از مدیران کنترل کیفیت و توجه ویژه به مقوله تحقیق و توسعه در شرکت، میباشد.

متن اخبار:

نشریه آذر تریبون به مناسبت انتخاب شرکت سیم و کابل تبریز هادی به عنوان واحد نمونه کیفی در سال 98 ، با مدیر عامل این شرکت مصاحبه ای ترتیب داده است. در این مصاحبه مدیر عامل شرکت سیم و کابل تبریز هادی در خصوص فعالیتهای اخیر شرکت در زمینه اقدام به تولید محصولات تخصصی، حمایت های مدیریت شرکت از مدیران کنترل کیفیت و توجه ویژه به مقوله تحقیق و توسعه در شرکت، سخنانی ایراد نمودند. متن این مصاحبه توسط نشریه آذر تریبون به چاپ رسیده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تبریز هادی می باشد.