سنتز نانو ذرات هیدروکسید دوگانه ی لایه ای Ni-Al


  تاریخ انتشار: 2020-07-06 08:43:55         نویسنده: دکتر داوری - مدیر آزمایشگاه شرکت سیم و کابل تبریز هادی       موضوع: سنتز نانو ذرات هیدروکسید...
چکیده اخبار:سنتز و مطالعه هیدروکسیدهای دوگانه ی لایه ای Ni-Al با نسبت های 3:1 در شرایط تحت امواج اولتراسوند انجام شد.

متن اخبار:

سنتز و مطالعه هیدروکسیدهای دوگانه ی لایه ای Ni-Al با نسبت های 3:1 در شرایط تحت امواج اولتراسوند انجام شد. هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه گروهی از نانوساختارهای دوبعدی آنیونی هستند که تعدادی از کاتیون های دو ظرفیتی موجود در لایه ها، با کوئوردیناسیون هشت وجهی گروه های هیدروکسید Al(OH)6 و Mg(OH)6 ، بطور هم ساختار با کاتیون های سه ظرفیتی جانشین شده و لایه هایی با بار مثبت و آنیون های موازنه کننده ی بار بین آنها، ایجاد کرده اند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تبریز هادی می باشد.