الکابلات


"الکابلات"

Size: 5×1.5 to 19×4 Standard:IEC60502/ISIRI3569 Conductor:Cu...

اطلاعات بیشتر

"الکابلات"

Size: 5×1.5 to 19×4 Standard:IEC60502/ISIRI3569 Conductor:Cu...

اطلاعات بیشتر

"الکابلات"

Size: 5×0.5 to 24×1.5 Standard:IEC60227/ISIRI607 06 Conductor:Cu...

اطلاعات بیشتر

"الکابلات"

Size: 5×1.5 to 19×4 Standard:IEC60502/ISIRI3569 Conductor:Cu...

اطلاعات بیشتر

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تبریز هادی می باشد.