آدرس

آدرس الاول

آدرس الدومشماره تماس

04135530770 - 04135537788

04136307572ایمیل

info[at]tabrizhadi.irفکس

04135539324

04136307552

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تبریز هادی می باشد.